pana

pana – przebita dętka, guma (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pana
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pany
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…panie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pana
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...panōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…panie
Wołacz l. poj. Ty…pano
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pany
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…panōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…panōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pany
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…panami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…panach
Wołacz l. mn. Wy…pany
Przimiotnik (jaki? czyj?)

 

Widzioł żeś, że tam mosz pana we kōłku?

Jako to chcesz z panōm jechać? Dyć to musisz polepić.

Downo żech niy mioł pany, a terazki już drugo w tym tydniu.

A jo sie starōm nad swojōm karōm, że jo kaj pana w karze dostana.

 

Podej dalij…