panoczek

panoczek – pan (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…panoczek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…panoczka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…panoczkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…panoczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...panoczkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…panoczku
Wołacz l. poj. Ty…panoczku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…panoczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…panoczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…panoczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…panoczkōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…panoczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…panoczkach
Wołacz l. mn. Wy…panoczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Z tego Zigusia sie stoł taki panoczek, jak ta robota we biōrze dostoł, że sztyjc yno chodzi pod bindrym we ancugu.

Ta Gryjta se wziyna takigo panoczka z miasta, że ôna zegrōdka ryje, a ôn siedzi na ławce przed laubōm a kurzi fajfka.

Do tyjatru to same panoczki chodzōm, a niy taki chłop, jak jo.

Podej dalij…