partyjok

partyjok – członek partii (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…partyjok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…partyjoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…partyjokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…partyjoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gnojokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…partyjoku
Wołacz l. poj. Ty…partyjoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…partyjoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…partyjokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…partyjokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…partyjoki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…partyjokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…partyjokach
Wołacz l. mn. Wy…partyjoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

To je jakiś partyjok, tōż ôn do koscioła niy chodzi.

Jo tam tym partyjokōm niy wierza w to, co ôni godajōm.

Te partyjoki zaś sam miały jakiś tref.

 

Podej dalij…