pasować

pasować (sie) – pasować, mierzyć, odpowiadać, wypadać (pol.)

bezokolicznikpasować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pasuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pasujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pasuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pasujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pasujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pasujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pasowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pasowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pasowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pasowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pasowaliście; żeście pasowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pasowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pasowała żech; pasowałach; żech pasowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pasowała żeś; pasowałaś; żeś pasowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pasowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pasowały my; my pasowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pasowałyście; żeście pasowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pasowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pasowało żech; żech pasowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pasowało żeś; żeś pasowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pasowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pasowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pasowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pasowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pasowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pasowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pasowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pasowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pasowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pasowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pasuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pasuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pasujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pasujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pasowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pasowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pasowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pasowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pasowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pasowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pasowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pasowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pasowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pasowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pasowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pasowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pasowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pasowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pasowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pasowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pasowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pasowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pasowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pasowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pasowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pasowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pasowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pasowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pasowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pasowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pasowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pasowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pasowali; bydymy pasować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pasowali; bydziecie pasować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pasowali; bydōm pasować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pasowała; byda pasować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pasowała; bydziesz pasować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pasowała; bydzie pasować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pasowały; bydymy pasować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pasowały; bydziecie pasować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pasowały; bydōm pasować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pasowało; byda pasować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pasowało; bydziesz pasować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pasowało; bydzie pasować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypasowany
rzeczownik odczasown.pasowani
Rybnik

POL: (1) pasować ubiór, być dobry, ani za duży, ani za mały: (2) pasować charakterem; (3) mierzyć ubiór, dokonywać przymiarki, (4) odpowiadać, termin, warunki czegoś, (5) wypadać.

 

Tyn mantel ci pasuje, choćby bōł na cia szyty.

Te galoty mi niy pasujōm, sōm za szyroki.

Pasuj te galoty, bo musza widzieć, wiela ich trza skrōcić.

Jo tam niy pasuja miyndzy was, bo jo niy kurza, ani niy pija.

Pasujōm ci te strzewiki, abo sōm za wielki?

Prziszoł bych we wieczōr pograć we szkata, ale mōm na drugo, tōż mi to niy pasuje.

To niy pasuje, żeby dziołcha chodziyła do synka na zolyty.

 

 

Podej dalij…