patrzeć

patrzeć – zajmować się; myśleć o (pol.)

bezokolicznikpatrzeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.patrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.patrzysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.patrzy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.patrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.patrzycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.patrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.patrzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.patrzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.patrzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.patrzeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.patrzeliście; żeście patrzeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.patrzeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.patrzała żech; patrzałach; żech patrzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.patrzała żeś; patrzałaś; żeś patrzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.patrzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..patrzały my; my patrzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. parzałyście; żeście patrzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.patrzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.patrzało żech; żech patrzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.patrzało żeś; żeś patrzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.patrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech patrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś patrzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł patrzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my patrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście patrzeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli patrzeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech patrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś patrzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była patrzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my patrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście patrzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były patrzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech patrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś patrzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było patrzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . patrz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech patrzy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.patrzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech patrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. patrzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. patrzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.patrzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.patrzeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. patrzeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.patrzeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.patrzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
patrzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.patrzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. patrzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.patrzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.patrzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. patrzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.patrzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.patrzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych patrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś patrzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by patrzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my patrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście patrzeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by patrzeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych patrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś patrzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by patrzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my patrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście patrzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by patrzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych patrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś patrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by patrzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda patrzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz patrzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie patrzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy patrzeli; bydymy patrzeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie patrzeli; bydziecie patrzeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm patrzeli; bydōm patrzeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda patrzała; byda patrzeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz patrzała; bydziesz patrzeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie patrzała; bydzie patrzeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy patrzały; bydymy patrzeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie patrzały; bydziecie patrzeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm patrzały; bydōm patrzeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda patrzało; byda patrzeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
bydziesz patrzało; bydziesz patrzeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie patrzało; bydzie patrzeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.patrzyni
Rybnik

 

SI: Ty patrz roboty, a niy sztyjc kurzynio.

PL: Ty zajmuj się pracą, a nie ciągle paleniem papierosów.

 

SI: Jo patrzyła, coby popłacić roztomańte płaty, a niy  rajzować po świecie.

PL: Ja myślałam o tym,  żeby popłacić różne opłaty, a nie podróżować po świecie.

 

SI: Niy patrz na to, co ludzie godajōm, yno co ciebie pasuje.

PL: Nie myśl o tym, co ludzie mówią, tylko o tym, co tobie odpowiada.

 

SI: Musza patrzeć na to, z czego żyja, a niy na gupoty.

PL: Muszę myśleć o tym, z czego żyję, a nie o głupstwach.

 

SI: Jo terazki patrza budowy, tōż niy chodza na mecze.

PL: Ja teraz zajmuję się budową, więc nie chodzę na mecze.

 

 

 

 

Podej dalij…