petrula

petrula – nafta (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…petrula
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…petrule
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…petruli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…petrula
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...petrulōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…petruli
Wołacz l. poj. Ty…petrulo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…petrule
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…petrulōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…petrulōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…petrule
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…petrulami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…petrulach
Wołacz l. mn. Wy…petrule
Przimiotnik (jaki? czyj?)petrulowy

 

SI: Piyrwej, jak ludzie niy mieli sztrōmu w dōma, to świyciyli petrulōm, abo niykerzi karbidkōm.

PL: Dawniej, kiedy ludzie nie mieli prądu w domu, to świecili naftą, albo niektórzy lampą karbidową.

 

SI: Pomocz tyn glasznajder we petruli, to bydzie lepszy rznōł.     (cz: r-znōł)

SI: Zanurz ten nóż do szkła w nafcie, to będzie lepiej ciął.

 

SI: Kup mi w mieście petrule do petrōnelki.

PL: Kup mi w mieście naftę do lampy naftowej.

 

 

 

Podej dalij…