piastować

piastować – opiekować się, zajmować się, wychowywać (pol.)

bezokolicznikpiastować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.piastuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.piastujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.piastuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.piastujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.piastujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.piastujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.piastowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.piastowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.piastowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.piastowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.piastowaliście; żeście piastowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.piastowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.piastowała żech; piastowałach; żech piastowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.piastowała żeś; piastowałaś; żeś piastowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.piastowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..piastowały my; my piastowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. piastowałyście; żeście piastowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.piastowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.piastowało żech; żech piastowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.piastowało żeś; żeś piastowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.piastowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech piastowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś piastowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł piastowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my piastowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście piastowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli piastowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech piastowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś piastowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była piastowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my piastowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście piastowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były piastowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech piastowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś piastowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było piastowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . piastuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech piastuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.piastujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech piastujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. piastowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. piastowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.piastowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.piastowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. piastowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.piastowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.piastowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
piastowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.piastowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. piastowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.piastowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.piastowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. piastowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.piastowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.piastowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych piastowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś piastowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by piastowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my piastowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście piastowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by piastowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych piastowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś piastowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by piastowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my piastowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście piastowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by piastowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych piastowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś piastowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by piastowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda piastowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz piastowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie piastowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy piastowali; bydymy piastować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie piastowali; bydziecie piastować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm piastowali; bydōm piastować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda piastowała; byda piastować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz piastowała; bydziesz piastować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie piastowała; bydzie piastować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy piastowały; bydymy piastować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie piastowały; bydziecie piastować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm piastowały; bydōm piastować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda piastowało; byda piastować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz piastowało; bydziesz piastować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie piastowało; bydzie piastować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypiastowany
rzeczownik odczasown.piastowani
Rybnik

POL: opiekować się, nosić na rękach, zajmować się małym dzieckiem.

 

Jo chodziyłach do roboty, a starka was piastowali po całych dniach.

Starsze dzieci muszōm piastować tych młodszych, jak ôjce idōm do pola.

 

Podej dalij…