pierdoła

pierdoła – plotka, drobnostka, głupstwo (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pierdoła
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pierdoła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pierdole
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pierdoła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pierdołōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pierdole
Wołacz l. poj. Ty…pierdoło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pirdoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pierdołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pierdołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pierdoły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pierdołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pierdołach
Wołacz l. mn. Wy…pierdoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) plotka: (2) dobnostka, głupstwo.

 

SI: To je jakoś pierdoła, zaroz to sprawia.

PL: To jest jakaś drobnostka, zaraz to naprawię.

 

SI: Cōż ty tymu synkowi za pierdoły ôpowiadosz.

PL: Cóż to temu chłopakowi za bzdury opowiadasz.

 

SI: Niy lotej sam ku mie z kożdōm pierdołōm, yno sōm pokōmbinuj piyrsze.

PL: Nie biegaj tutaj do mnie z każdą drobnostką, tylko najpierw sam pomyśl.

 

Podej dalij…