pierōnić

pierōnić – kląć (pol.)

bezokolicznikpierōnić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pierōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pierōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pierōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pierōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pierōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pierōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pierōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pierōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pierōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pierōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pierōniyliście; żeście pierōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pierōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pierōniyła żech; pierōniyłach; żech pierōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pierōniyła żeś; pierōniyłaś; żeś pierōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pierōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pierōniyły my; my pierōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pierōniyłyście; żeście pierōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pierōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pierōniyło żech; żech pierōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pierōniyło żeś; żeś pierōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pierōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pierōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pierōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pierōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pierōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pierōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pierōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pierōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pierōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pierōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pierōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pierōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pierōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pierōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pierōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pierōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pierōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pierōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pierōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pierōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pierōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pierōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pierōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pierōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pierōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pierōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pierōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pierōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pierōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pierōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pierōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pierōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pierōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pierōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pierōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pierōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pierōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pierōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pierōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pierōniōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pierōniōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pierōniōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pierōniyli; bydymy pierōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pierōniyli; bydziecie pierōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pierōniyli; bydōm pierōnić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pierōniyła; byda pierōnić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pierōniyła; bydziesz pierōnić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pierōniyła; bydzie pierōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pierōniyły; bydymy pierōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pierōniyły; bydziecie pierōnić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pierōniyły; bydōm pierōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pierōniyło; byda pierōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pierōniyło; bydziesz pierōnić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pierōniyło; bydzie pierōnić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pierōniyni
Rybnik

 

Musisz tak pierōnić, niy widzisz, że sam sōm dzieci?

Kery to tam tak pierōniōł u was na placu wczora?

Niy pierōń tak, bo sōmsiady słōchajōm.

Podej dalij…