pies

pies – pies (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pies
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…psa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…psowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…psa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...psym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…psie
Wołacz l. poj. Ty…psie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…psy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…psōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…psōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…psy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…psami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…psach
Wołacz l. mn. Wy…psy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Dzisiej ludzie chodzōm na szpacyr niy yno ze psym, ale tyż z krōlikym, abo szczurym.

Mie je żol, jak ludzie trzimiōm psy bez zima przi budach.

 

Podej dalij…