pieśniczka

pieśniczka – piosenka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pieśniczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pieśniczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pieśniczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pieśniczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pieśniczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pieśniczce
Wołacz l. poj. Ty…pieśniczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pieśniczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pieśniczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pieśniczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pieśniczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pieśniczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pieśniczkach
Wołacz l. mn. Wy…pieśniczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisiej puszczali w radiu taki piykne, stare pieśniczki.

Znosz ta pieśniczka ô Karolince?

Jo rod słōchōm pieśniczek, ale sōm śpiywać niy poradza.

 

 

Podej dalij…