piōnty

piōnty – piąty (pol.); fünfte (ger.); pátý (cze.); fifth (eng.)

liczebnik porzōndkowypiōnty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...piōnty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...piōnto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...piōnte
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... piōnci; piōnte
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...piōnte
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...piōntego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...piōntej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...piōntego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piōntych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...piōntych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...piōntymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...piōntej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... piōntymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... piōntym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
piōntym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...piōntego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... piōnty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..piōnto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... piōnte
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
piōntych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... piōnte
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
piōntym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...piōntōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...piōntym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...piōntymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...piōntymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...piōntym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..piōntej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...piōntym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...piōntych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...piōntych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piōnty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piōnto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piōnte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piōnci; piōnte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piōnte
liczebnik głōwny (wiela)piynć

 

Latoś już piōnty roz jadymy bez lato do Brynnej.

Już piōnte ôkno myja, tōż jeszcze mi dwa ôstały.

Za piōntym razym mi sie udało zrobić te prawo jazdy.

 

 

Podej dalij…