pisani

pisani – pisanie (pol.); schreiben (ger.); zápis (cze.); writing (eng.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pisani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pisanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pisaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pisani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pisaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pisaniu
Wołacz l. poj. Ty…pisani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pisania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pisaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pisaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pisania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pisaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pisaniach
Wołacz l. mn. Wy…pisania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Cołki czas uczymy sie pisanio po ślōnsku.

PL: Cały czas uczymy się pisania po śląsku.

 

SI: Mosz sam co do pisanio na wartko?

PL: Masz tu coś do pisania na szybko?

 

SI: Z pisaniym na kōmputerze niy ma starości, bo dycko idzie to poprawić.

PL: Z pisaniem na komputerze nie ma zmartwienia, bo to zawsze można poprawić.

 

Podej dalij…