piska

piska – linia; kreska (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…piska
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…piski
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pisce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…piska
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...piskōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pisce
Wołacz l. poj. Ty…pisko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…piski
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pisek; piskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…piskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…piski
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…piskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…piskach
Wołacz l. mn. Wy…piski
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Nacechuj mi sam piska, kaj mōm urznyć ta deska.    (cz: ur-znyć)

Shebluj ta deska sam, aż pod ta piska.

 

Podej dalij…