pitwać

pitwać (sie) – ciąć tępym nożem (pol.)

bezokolicznikpitwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pitwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pitwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pitwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pitwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pitwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pitwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pitwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pitwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pitwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pitwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pitwaliście; żeście pitwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pitwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pitwała żech; pitwałach; żech pitwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pitwała żeś; pitwałaś; żeś pitwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pitwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pitwały my; my pitwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pitwałyście; żeście pitwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pitwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pitwało żech; żech pitwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pitwało żeś; żeś pitwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pitwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pitwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pitwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pitwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pitwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pitwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pitwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pitwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pitwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pitwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pitwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pitwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pitwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pitwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pitwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pitwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pitwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pitwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pitwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pitwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pitwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pitwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pitwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pitwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pitwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pitwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pitwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pitwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pitwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pitwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pitwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pitwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pitwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pitwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pitwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pitwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pitwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pitwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pitwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pitwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pitwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pitwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pitwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pitwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pitwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pitwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pitwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pitwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pitwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pitwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pitwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pitwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pitwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pitwali; bydymy pitwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pitwali; bydziecie pitwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pitwali; bydōm pitwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pitwała; byda pitwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pitwała; bydziesz pitwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pitwała; bydzie pitwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pitwały; bydymy pitwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pitwały; bydziecie pitwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pitwały; bydōm pitwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pitwało; byda pitwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pitwało; bydziesz pitwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pitwało; bydzie pitwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypitwany
rzeczownik odczasown.pitwani
Rybnik

 

Dej tyn chlyb, bo jak cie widza, jak to pitwosz, jeszcze se pazura urzniesz.           (cz: ur-zniesz)

Kery sam tyn chlyb tak pitwoł, choćby siykyrōm?

 

 

Podej dalij…