pitwok

pitwok – tępy nóż (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pitwok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pitwoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pitwokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pitwok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pitwokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pitwoku
Wołacz l. poj. Ty…pitwoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pitwoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pitwokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pitwokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pitwoki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pitwokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pitwokach
Wołacz l. mn. Wy…pitwoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Cōż to mosz za pitwoki, ni mosz normalnego noża w chałupie?

Dej, ci nabrusza tyn pitwok.

Z takim pitwokym wiela niy urzniesz.    (cz: ur-zniesz)

 

 

 

Podej dalij…