piykniejszy

piykniejszy – piękniejszy (pol.)

przymiotnikpiykniejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...piykniejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...piykniejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...piykniejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... piykniejsi; piykniejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...piykniejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...piykniejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...piykniejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...piykniejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...piykniejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...piykniejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...piykniejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...piykniejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... piykniejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... piykniejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
piykniejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...piykniejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... piykniejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..piykniejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... piykniejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
piykniejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... piykniejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
piykniejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...piykniejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...piykniejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...piykniejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...piykniejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...piykniejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..piykniejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...piykniejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...piykniejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...piykniejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piykniejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piykniejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piykniejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piykniejsi; piykniejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piykniejsze
stop. równy przymiotn.. piykny
przysłówek (jak? jako?)piykniejszy; piykniyj

 

Tyś je z kożdym rokym co roz to piykniejszo.

Te muzeum po remōncie je jeszcze piykniejsze.

Sam ta zegrōdka je jeszcze piykniejszo, jak kwitnōm kwiotki.

 

 

Podej dalij…