piykny

piykny – piękny (pol.)

przymiotnikpiykny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...piykny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...piykno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...piykne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... piykni; piykne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...piykne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...piyknego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...piyknej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...piyknego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...piyknych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...piyknych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...piyknymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...piyknej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... piyknymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... piyknym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
piyknym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...piyknego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... piykny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..piykno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... piykne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
piyknych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... piykne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
piyknym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...piyknōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...piyknym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...piyknymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...piyknymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...piyknym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..piyknej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...piyknym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...piyknych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...piyknych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piykny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piykno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piykne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piykni; piykne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piykne
stop. wyższy przymiotn.. piykniejszy
przysłówek (jak? jako?)piyknie

 

Kery ci zrobiōł taki piykny wiōnek do włosów?

Dzisio je piykno pogoda, tōż wybiyrōmy się na szpacyr do lasa.

Downo żch niy widzioł takigo piyknego zachodu słōńca.

Podej dalij…