piyrzić sie

piyrzić sie – pierzyć się (pol.)

bezokolicznikpiyrzić sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.piyrza sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.piyrzisz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.piyrzi sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.piyrzymy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.piyrzicie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.piyrzōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.piyrzōł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.piyrzōł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.piyrzōł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.piyrzili my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.piyrziliście sie; żeście sie piyrzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.piyrzili sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.piyrziła żech sie; piyrziłach sie; żech sie piyrziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.piyrziła żeś sie; piyrziłaś sie; żeś sie piyrziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.piyrziła sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..piyrziły my sie; my sie piyrziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. piyrziłyście sie; żeście sie piyrziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.piyrziły sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.piyrziło żech sie; żech sie piyrziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.piyrziło żeś sie; żeś sie piyrziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.piyrziło sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie piyrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie piyrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie piyrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie piyrzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie piyrzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie piyrzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie piyrziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie piyrziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie piyrziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie piyrziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie piyrziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie piyrziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie piyrziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie piyrziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie piyrziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . piyrz sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie piyrzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.piyrzcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie piyrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. piyrzōł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. piyrzōł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.piyrzōł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.piyrzili by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. piyrzili byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.piyrzili by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.piyrziła bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
piyrziła byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.piyrziła by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. piyrziły by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.piyrziły byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.piyrziły by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. piyrziło bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.piyrziło byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.piyrziło by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie piyrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie piyrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie piyrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie piyrzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie piyrzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie piyrzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie piyrziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie piyrziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie piyrziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie piyrziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie piyrziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie piyrziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie piyrziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie piyrziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie piyrziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie piyrzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie piyrzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie piyrzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie piyrzili; bydymy sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie piyrzili; bydziecie sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie piyrzili; bydōm sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie piyrziła; byda sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie piyrziła; bydziesz sie piyrzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie piyrziła; bydzie sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie piyrziły; bydymy sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie piyrziły; bydziecie sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie piyrziły; bydōm sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie piyrziło; byda sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie piyrziło; bydziesz sie piyrzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie piyrziło; bydzie sie piyrzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.piyrzyni sie
Rybnik

 

Kury się zaczły piyrzić tōż przestały niyś jajca.

Sam mosz pora jajec, pod wiela kury jeszcze niesōm, bo jak sie zacznōm piyrzić, to niy bydzie jajec.

Niy puszczej tych kurōw, bo sie piyrzōm, to niech siedzōm we chlywie, a niy marznōm.     (cz:mar-znōm)

Podej dalij…