piytnoście

piytnoście – piętnaście (pol.); fünfzehn (ger.); patnáct (cze.); fifteen (eng.)

liczebnik głōwnypiytnoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... piytnostu; piytnoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...piytnoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...piytnostu; piytnoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...piytnoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... piytnostu; piytnoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
piytnoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
piytnostu; piytnoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... piytnoscie
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...piytnostōma; piytnoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...piytnoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...piytnostu; piytnoście
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...piytnoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piytnostu; piytnoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piytnoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)piytnosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

Dostoł żech pana w kole, tōż szoł żch piytnoście kilometrōw kole koła z roboty.

Prziszło  nas piytnoście chłopa ku tymu betōngowaniu.

Tyn strōm je możno na piytnoście metrōw wysoki.

 

Podej dalij…