piznyć

piznyć (sie) – uderzyć (pol.)

bezokolicznikpiznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pizna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.piźniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.piźnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.piznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.piźniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.piznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.piznōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.piznōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.piznōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.piźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.piźliście; żeście piźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.piźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pizła żech; pizłach; żech pizła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pizła żeś; pizłaś; żeś pizła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pizła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pizły my; my pizły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pizłyście; żeście pizły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pizły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pizło żech; żech pizło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pizło żeś; żeś pizło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pizło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech piznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś piznōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł piznōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my piźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście piźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli piźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pizła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pizła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pizła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pizły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pizły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pizły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pizło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pizło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pizło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . piźnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech piźnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.piźnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech piznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. piznōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. piznōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.piznōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.piźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. piźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.piźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pizła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pizła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pizła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pizły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pizły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pizły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pizło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pizło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pizło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych piznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś piznōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by piznōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my piźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście piźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by piźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pizła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pizła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pizła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pizły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pizły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pizły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pizło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pizło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pizło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypiznyty
rzeczownik odczasown.piznyci
Rybnik

Niy prōbuj go piznyć, bo jak jo cie pizna, to popamiyntosz.

Dej pozōr, co sie w głowa niy piźniesz.

Tak żech sie pizła w łokeć, aż mie sztrōm przeszoł.

Podej dalij…