piznyty

piznyty – uderzony (pol.)

imiesłów przymiotn. biernypiznyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...piznyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...piznyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...piznyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... piznyci; piznyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...piznyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...piznytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...piznytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...piznytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...piznytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...piznytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...piznytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...piznytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... piznytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... piznytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
piznytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...piznytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... piznyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..piznyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... piznyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
piznytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... piznyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
piznytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...piznytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...piznytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...piznytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...piznytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...piznytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..piznytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...piznytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...piznytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...piznytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...piznyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...piznyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... piznyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...piznyci; piznyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...piznyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: To wyglōndo, choćby piznyte kamiyniym.

PL:  To wygląda, jakby uderzone kamieniem.

 

SI: Tyś je chyba młotkym piznuty.

SI: Ty chyba jesteś młotkeim  uderzony (nienormalny).

 

SI: Niy poradza tego chycić, bo mie tyn piznyty palec boli.

PL: Nie potrafię tego chwycić, bo mnie ten uderzony palec boli.

Podej dalij…