plac

plac – podwórko, miejsce (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…plac
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…placu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…placowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…plac
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...placym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…placu
Wołacz l. poj. Ty…placu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…place
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…placōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…placōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…place
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…placami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…placach
Wołacz l. mn. Wy…place
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: (1) podwórko, miejsce wokół domu; (2) miejsce.

 

Jo już sam niy mōm we garażu placu n ate koło.

Dziwej sie, kaj to je: siōdmo raja, piytnosty plac.

Idźcie sie bowcie na placu, yno niy wylazujcie na droga.

We sobota trza plac pozamiatać.

Podej dalij…