płachta

płachta – prześcieradło (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…płachta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…płachty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płachcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…płachta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...płachtōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…płachcie
Wołacz l. poj. Ty…płachto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…płachty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…płachtōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płachtōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…płachty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…płachtami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…płachtach
Wołacz l. mn. Wy…płachty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam mosz płachta, a za chwila ci prziniesa pierzina.

Płachtōm sie niy przikryjesz, na to je sztepdeka.

Podej dalij…