płacić

płacić (sie) – płacić (pol.)

bezokolicznikpłacić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.płaca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.płacisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.płaci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.płacymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.płacicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.płacōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.płaciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.płaciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.płaciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.płaciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.płaciyliście; żeście płaciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.płaciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.płaciyła żech; płaciyłach; żech płaciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.płaciyła żeś; płaciyłaś; żeś płaciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.płaciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..płaciyły my; my płaciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. płaciyłyście; żeście płaciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.płaciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.płaciyło żech; żech płaciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.płaciyło żeś; żeś płaciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.płaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech płaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś płaciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł płaciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my płaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście płaciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli płaciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech płaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś płaciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była płaciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my płaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście płaciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były płaciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech płaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś płaciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było płaciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . płoć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech płaci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.płoćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech płacōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. płaciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. płaciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.płaciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.płaciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. płaciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.płaciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.płaciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
płaciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.płaciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. płaciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.płaciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.płaciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. płaciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.płaciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.płaciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych płaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś płaciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by płaciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my płaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście płaciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by płaciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych płaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś płaciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by płaciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my płaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście płaciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by płaciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych płaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś płaciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by płaciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda płaciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz płaciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie płaciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy płaciyli; bydymy płacić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie płaciyli; bydziecie płacić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm płaciyli; bydōm płacić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda płaciyła; byda płacić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz płaciyła; bydziesz płacić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie płaciyła; bydzie płacić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy płaciyły; bydymy płacić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie płaciyły; bydziecie płacić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm płaciyły; bydōm płacić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda płaciyło; byda płacić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz płaciyło; bydziesz płacić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie płaciyło; bydzie płacić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypłacōny
rzeczownik odczasown.płacyni
Rybnik

 

Jo płaca za sztrōm a za woda bez internet.

Idzie sam u was płacić kartōm?

Zeszły roz żech płaciōł mi sie zdo wiyncyj, tōż musiały złacnieć te jajca.

 

 

 

Podej dalij…