płaczka

płaczka – łza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…płaczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…płaczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płaczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…płaczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...płaczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…płaczce
Wołacz l. poj. Ty…płaczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…płaczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…płaczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płaczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…płaczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…płaczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…płaczkach
Wołacz l. mn. Wy…płaczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jak żech zejrzoł te stare zdjyncia, to aże mi sie płaczka na licu pokozała.

Żol mi sie zrobiyło baby, aż mi zaczły płaczki lecieć.

Utrzij se te płaczki, przeca tyś już je wielki chłop.

 

Podej dalij…