plała

plała – plandeka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…plała
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…plały
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…plale
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…plała
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...plałōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…plale
Wołacz l. poj. Ty…plało
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…plały
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…plałōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…plałōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…plały
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…plałami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…plałach
Wołacz l. mn. Wy…plały
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Rozciōng sam jako plała na te flizy, niż tyn wōngel sam wysujesz.

Tam sie mroczy, trza ta kupka siana przikryć jakōm plałōm, co jōm za fest niy przeleje.

Rozciōngnymy plała na ta delōwka przed biylyniym, co jōm za fest niy zaciaprzymy.

Podej dalij…