plaskatszy

plaskatszy – płaściejszy; bardziej płaski (pol.)

przymiotnikpaskatszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...plaskatszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...plaskatszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...plaskatsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... plaskatsi; plaskatsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...plaskatsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...plaskatszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...plaskatszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...plaskatszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...plaskatszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...plaskatszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...plaskatszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...plaskatszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... plaskatszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... plaskatszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
plaskatszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...plaskatszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... plaskatszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..plsakatszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... plaskatsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
plaskatszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... plaskatsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
plaskatszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...plaskatszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...plaskatszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...plaskatszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...plaskatszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...plaskatszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..plaskatszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...plaskatszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...plaskatszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...plaskatszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...plaskatszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...plaskatszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... plaskatsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...plaskatsi; plaskatsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...plaskatsze
stop. równy przymiotn.. plaskaty
przysłówek (jak? jako?)plaskatszy; plaskaciyj

 

Wybier taki plaskatsze kamiynie, a bydymy puszczać kaczki na wodzie.

 

Podej dalij…