plaszczyć

plaszczyć – płaszczyć, gnieść, ściskać (pol.)

bezokolicznikplaszczyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.plaszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.plaszczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.plaszczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.plaszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.plaszczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.plaszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.plaszczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.plaszczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.plaszczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.plaszczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.plaszczyliście; żeście plaszczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.plaszczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.plaszczyła żech; plaszczyłach; żech plaszczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.plaszczyła żeś; plaszczyłaś; żeś plaszczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.plaszczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..plaszczyły my; my plaszczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. plaszczyłyście; żeście plaszczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.plaszczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.plaszczyło żech; żech plaszczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.plaszczyło żeś; żeś plaszczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.plaszczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech plaszczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś plaszczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł plaszczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my plaszczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście plaszczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli plaszczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech plaszczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś plaszczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była plaszczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my plaszczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście plaszczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były plaszczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech plaszczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś plaszczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było plaszczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . plaszcz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech plaszczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.plaszczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech plaszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. plaszczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. plaszczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.plaszczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.plaszczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. plaszczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.plaszczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.plaszczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
plaszczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.plaszczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. plaszczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.plaszczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.plaszczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. plaszczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.plaszczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.plaszczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych plaszczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś plaszczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by plaszczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my plaszczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście plaszczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by plaszczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych plaszczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś plaszczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by plaszczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my plaszczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście plaszczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by plaszczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych plaszczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś plaszczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by plaszczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda plaszczōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz plaszczōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie plaszczōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy plaszczyli; bdymy plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie plaszczyli; bydziecie plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm plaszczyli; bydōm plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda plaszczyła; byda plaszczyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz plaszczyła; bydziesz plaszczyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie plaszczyła; bydzie plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy plaszczyły; bydymy plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie plaszczyły; bydziecie plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm plaszczyły; bydōm plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda plaszczyło; byda plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz plaszczyło; bydziesz plaszczyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie plaszczyło; bydzie plaszczyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyplaszczōny
rzeczownik odczasown.plaszczyni
Rybnik

 

Plaszcz te plastykowe flaszki, jak ich wyciepujesz, co ich wiyncyj wlezie do tego miecha.

Niy deptej po tych rułach, bo ich plaszczysz.

Niy kładź tela tych krziniōm na kupa, bo ich plaszczysz.

Podej dalij…