płot

płot – płot (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…płot
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…płota
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płotowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…płot
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...płotym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…płocie
Wołacz l. poj. Ty…płocie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…płoty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…płotōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…płotōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…płoty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…płotami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…płotach
Wołacz l. mn. Wy…płoty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: My sam jeszcze niy mōmy płota przi chałupie, bo dziepiyro na bezrok chcymy go stawiać.

PL: My tutaj jeszcze nie mamy płotu przy domu. bo dopiero w przyszłym roku chcemy go zbudować.

 

SI: Co to tam leży pod tym płotym?

PL: Co to tam leży, pod tym płotem?

 

SI: Jeszcze roz cie byda widzieć bez tyn płot skokać, to poskarża to tatowi.

PL: Jeżeli jeszcze raz zbobaczę cię skaczącego przez ten płot, to poskażę tacie.

Podej dalij…