pluco

pluco – płuco (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pluco
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pluca
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…plucu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pluco
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...plucym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…plucu
Wołacz l. poj. Ty…pluco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pluca
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…plucōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…plucōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pluca
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…plucami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…plucach
Wołacz l. mn. Wy…pluca
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dochtōr wykrōł ji coś tam na plucach, tōż kozoł zrobić przeświytlyni.

Starzik dostali zapolynio plucōw, tōż wziyni ich do lazaretu.

 

Podej dalij…