płynyć

płynyć (sie) – płynąć (pol.)

bezokolicznikpłynyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.płyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.płyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.płynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.płynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.płyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.płynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.płynōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.płynōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.płynōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.płynyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.płynyliście; żeście płynyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.płynyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.płynyła żech; płynyłach; żech płynyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.płynyła żeś; płynyłaś; żeś płynyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.płynyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..płynyły my; my płynyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. płynyłyście; żeście płynyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.płynyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.płynyło żech; żech płynyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.płynyło żeś; żeś płynyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.płynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech płynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś płynōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł płynōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my płynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście płynyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli płynyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech płynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś płynyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była płynyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my płynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście płynyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były płynyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech płynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś płynyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było płynyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . płyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech płynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.płyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech płynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. płynōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. płynōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.płynōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.płynyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. płynyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.płynyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.płynyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
płynyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.płynyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. płynyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.płynyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.płynyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. płynyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.płynyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.płynyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych płynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś płynōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by płynōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my płynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście płynyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by płynyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych płynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś płynyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by płynyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my płynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście płynyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by płynyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych płynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś płynyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by płynyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda płynōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz płynōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie płynōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy płynyli; bydymy płynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie płynyli; bydziecie płynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm płynyli; bydōm płynyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda płynyła; byda płynyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz płynyła; bydziesz płynyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie płynyła; bydzie płynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymu płynyły; bydymy płynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie płynyły; bydziecie płynyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm płynyły; bydōm płynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda płynyło; byda płynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz płynyło; bydziesz płynyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie płynyło; bydzie płynyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.płynyci
Rybnik

 

Bez Rybnik płynōm dwie rzyki: Ruda a Nacyna.

Za płotym płynie nōm sam tako mało przikopa, ale bez lato idzie sie tam trocha ôszpluchać

 

Podej dalij…