plyś

plyś (sie) – pleść (pol.)

bezokolicznikplyś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pleta
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pleciesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.plecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pletymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pleciecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pletōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.plōt żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.plōt żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.plōt
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.plōtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.plōtliście; żeście plōtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.plōtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.plōtła żech; plōtłach; żech plōtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.plōtła żeś; plōtłaś; żeś plōtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.plōtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..plōtły my; my plōtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. plōtłyście; żeście plōtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.plōtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.plōtło żech; żech plōtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.plōtło żeś; żeś plōtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.plōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech plōt
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś plōt
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł plōt
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my plōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście plōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli plōtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech plōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś plōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była plōtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my plōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście plōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były plōtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech plōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś plōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było plōtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . plyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech plecie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.plyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pletōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. plōt bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. plōt byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.plōt by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.plōtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. plōtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.plōtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.plōtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
plōtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.plōtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. plōtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.plōtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.plōtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. plōtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.plōtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.plōtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych plōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś plōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by plōt
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my plōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście plōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by plōtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych plōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś plōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by plōtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my plōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście plōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by plōtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych plōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś plōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by plōtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda plōt
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz plōt
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie plōt
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy plōtli; bydymy plyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie plōtli; bydziecie plyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm plōtli; bydōm plyś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda plōtła; byda plyś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz plōtła; bydziesz plyś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie plōtła; bydzie plyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy plōtły; bydymy plyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie plōtły; bydziecie plyś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm plōtły; bydōm plyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda plōtło; byda plyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz plōtło; bydziesz plyś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie plyśło; bydzie plyś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypleciōny
rzeczownik odczasown.plecyni
Rybnik

 

Starko, nauczycie mie plyś wiōnki ze kwiotkōw,

Starzik plōtli dycko koszyki ze pryncio, a dzisio wszystko je ze plastyku.

Kery ci plecie dycko tak piyknie te włosy?

Podej dalij…