po kimś

po kimś – po kimś (pol.)

POL: (1) otrzymać coś po kimś: talent, charakter, wygląd, spadek; (2) nosić coś po kimś: ubranie; (3) robić coś pokimś: poprawiać, zjadać.

 

SI: Ôn to mo po ôjcu, bo stary Kowol tyż poradziōł grać piyknie na cyji.

PL: On ma to po ojcu, bo stary Kowol także potrafił grać pięknie na akordeonie.

 

SI: Tyn mantlik mo po bracie, bo bōł jak nowy a żol było wyciepać.

PL: Ten płaszczyk ma po bracie, bo był jak nowy i żal było go wyrzucić.

 

SI: To mōm po starce tyn złoty kafyserwis.

PL: To mam po babci  ten złoty serwis do kawy.

 

SI: Ôni to majōm tak we familiji po starzikach, bo starzik tyż bōł taki hruby.

SI: Oni mają to w rodzinie tak po dziadkach. bo dziadek także był taki gruby.

 

SI: Jo niy byda po kimś piōł tego zeltra.

PL: Ja nie będę pił po kimś tej wody mineralnej.

Podej dalij…