po klynczōncku

po klynczōncku – na klęcząco (pol.)

POL: sprawa dotyczy czynności wykonywanej przez człowieka „po klynczōncku” (na klęcząco).

 

SI: Musioł żech dzisiej cołki dziyń sztrajchować delōwki po klynczōncku, tōż terazki niy czuja nogōw.

PL: Musiałem dzisiaj cały dzień malować podłogi na klęcząco, więc teraz nie czuję nóg.

SI: Rzykać trza po klynczōncku, a niy po leżōncku.

PL: Modlić się trzeba na klęcząco, a nie na leżąco.

Podej dalij…