pobiglować

pobiglować (sie) – poprasować (pol.)

bezokolicznikpobiglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pobigluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pobiglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pobigluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pobiglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pobiglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pobiglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pobiglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pobiglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pobiglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pobiglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pobiglowaliście; żeście pobiglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pobiglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pobiglowała żech; pobiglowałach; żech pobiglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pobiglowała żeś; pobiglowałaś; żeś pobiglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pobiglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pobiglowały my; my pobiglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pobiglowałyście; żeście pobiglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pobiglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pobiglowało żech; żech pobiglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pobiglowało żeś; żeś pobiglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pobiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pobiglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pobiglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pobiglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pobiglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pobiglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pobiglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pobiglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pobiglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pobiglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pobiglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pobiglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pobiglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pobiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pobiglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pobiglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pobigluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pobigluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pobiglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pobiglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pobiglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pobiglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pobiglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pobiglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pobiglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pobiglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pobiglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pobiglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pobiglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pobiglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pobiglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pobiglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pobiglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pobiglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pobiglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pobiglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pobiglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pobiglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pobiglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pobiglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pobiglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pobiglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pobiglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pobiglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pobiglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pobiglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pobiglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pobiglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pobiglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pobiglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypobiglowany
rzeczownik odczasown.pobiglowani
Rybnik

 

Pobiglowała żech ci ta koszula, yno se jōm powiyś na bigel.

Pobigluj se te galoty, bo sōm fest pognieciōne.

Jo musza pobiglować serwety, tōż ty powyciyrosz dzisiej delōwki.

 

 

 

Podej dalij…