pocechować

pocechować – poznaczyć (pol.)

bezokolicznikpocechować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pocechuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pocechujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocechuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pocechujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pocechujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pocechujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pocechowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pocechowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pocechowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pocechowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pocechowaliście; żeście pocechowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pocechowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pocechowała żech; pocechowałach; żech pocechowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nacechowała żeś; nacechowałaś; żeś nacechowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pocechowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pocechowały my; my pocechowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pocechowałyście; żeście pocechowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pocechowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pocechowało żech; żech pocechowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pocechowało żeś; żeś pocechowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pocechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pocechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pocechowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pocechowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pocechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pocechowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pocechowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pocechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pocechowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pocechowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pocechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pocechowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pocechowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pocechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pocechowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pocechowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pocechuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocechuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pocechujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pocechujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pocechowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pocechowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pocechowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pocechowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pocechowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pocechowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pocechowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pocechowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pocechowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pocechowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pocechowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pocechowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pocechowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pocechowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pocechowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pocechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pocechowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pocechowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pocechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pocechowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pocechowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pocechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pocechowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pocechowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pocechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pocechowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pocechowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pocechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pocechowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pocechowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypocechowany
rzeczownik odczasown.pocechowani
Rybnik

 

Pocechujcie se kożdy swoji rynkawiczki, co sie zaś niy bydziecie wadzić.

Jo żech sam pocechowała te rynczniki, tōż wachuj se ich, co ci ich kery niy zebiere.

Pocechujcie se te fuzekle, co se poznocie kożdy swoji.

Podej dalij…