pochować

pochować (sie) – pochować, pogrzebać (pol.)

bezokolicznikpochować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pochowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pochowiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pochowie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pochowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pochowiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pochowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pochowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pochowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pochowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pochowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pochowaliście; żeście pochowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pochowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pochowała żech; pochowałach; żech pochowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pochowała żeś; pochowałaś; żeś pochowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pochowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pochowały my; my pochowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pochowałyście; żeście pochowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pochowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pochowało żech; żech pochowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pochowało żeś; żeś pochowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pochowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pochowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pochowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pochowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pochowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pochowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pochowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pochowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pochowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pochowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pochowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pochowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pochowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pochowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pochowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pochowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pochowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pochowie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pochowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pochowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pochowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pochowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pochowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pochowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pochowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pochowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pochowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pochowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pochowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pochowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pochowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pochowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pochowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pochowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pochowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pochowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pochowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pochowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pochowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pochowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pochowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pochowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pochowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pochowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pochowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pochowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pochowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pochowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pochowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pochowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypochowany
rzeczownik odczasown.pochowani
Rybnik

POL: pochować, pogrzebać, złożyć do grobu.

 

Starzik niy prziszli nazod z wojny, niy wiymy ani, kaj ich pochowali.

Chłop niy mioł żodnej familije, tōż musieli go pochować na koszt państwa.

Jak jo kedy umrza, tōż pochowejcie mie w tym mōndurze bergmōńskim.

 

 

 

Podej dalij…