pochwolić

pochwolić (sie) – pochwalić (pol.)

bezokolicznikpochwolić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pochwola
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pochwolisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pochwoli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pochwolymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pochwolicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pochwolōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pochwolōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pochwolōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pochwolōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pochwolyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pochwolyliście; żeście pochwolyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pochwolyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pochwolyła żech; pochwolyłach; żech pochwolyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pochwolyła żeś; pochwolyłaś; żeś pochwolyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pochwolyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pochwolyły my; my pochwolyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pochwolyłyście; żeście pochwolyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pochwolyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pochwolyło żech; żech pochwolyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pochwolyło żeś; żeś pochwolyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pochwolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pochwolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pochwolōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pochwolōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pochwolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pochwolyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pochwolyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pochwolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pochwolyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pochwolyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pochwolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pochwolyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pochwolyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pochwolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pochwolyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pochwolyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pochwol
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pochwoli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pochwolcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pochwolōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pochwolōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pochwolōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pochwolōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pochwolyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pochwolyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pochwolyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pochwolyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pochwolyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pochwolyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pochwolyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pochwolyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pochwolyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pochwolyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pochwolyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pochwolyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pochwolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pochwolōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pochwolōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my chwolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście cpohwolyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pochwolyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pochwolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pochwolyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pochwolyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pochwolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pochwolyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pochwolyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pochwolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pochwolyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pochwolyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypochwolōny
rzeczownik odczasown.pochwolyni
Rybnik

 

Pochwolōł żech sie we wojsku, że poradza murować, tōż terazki niy mōm chwile pokoju.

Dzisiej rechtōr mie pochwołōł za to, że poradza piyknie godać wiersz na spamiynć.

Pochwol go, że mu dobrze idzie, niech sie raduje.

 

 

Podej dalij…