pochytać

pochytać (sie) – połapać, zorientować się (pol.)

bezokolicznikpochytać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pochytōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pochytosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pochyto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pochytōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pochytocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pochytajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pochytoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pochytoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pochytoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pochytali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pochytaliście; żeście pochytali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pochytali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pochytała żech; pochytałach; żech pochytała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pochytała żeś; pochytałaś; żeś pochytała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pochytała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pochytały my; my pochytały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pochytałyście; żeście pochytały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pochytały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pochytało żech; żech pochytało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pochytało żeś; żeś pochytało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pochytało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pochytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pochytoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pochytoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pochytali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pochytali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pochytali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pochytała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pochytała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pochytała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pochytały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pochytały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pochytały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pochytało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pochytało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pochytało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pochytej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pochyto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pochytejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pochytajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pochytoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pochytoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pochytoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pochytali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pochytali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pochytali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pochytała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pochytała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pochytała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pochytały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pochytały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pochytały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pochytało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pochytało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pochytało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pochytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pochytoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pochytoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pochytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pochytali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pochytali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pochytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pochytała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pochytała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pochytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pochytały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pochytały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pochytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pochytało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pochytało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypochytany
rzeczownik odczasown.pochytani
Rybnik

POL: (1) połapać,złapać więcej sztuk czegoś, (2) zorientować się w czymś.

 

Niż jo sie pochytała, co sie stało, to żech była bez taszki, a żodnego kole mie już niy było.

Jo sie sam niy pochytōm na tych kneflkach ani za miesiōnc.

Kej żeś wypuściōł te kury, tōż mosz ich pochytać, co mi sam grzōndek niy rozkopiōm.

Pōdź mi pōmōc pochytać te pilynta, bo sama se niy dōm rady.

Kupiyli mi nowy mobilniok, a jo niy poradza sie jeszcze w nim pochytać, bezto co chwila niy zdōnża ôdebrać, jak keryś zwōni.

 

Podej dalij…