pociepnyć

pociepnyć (sie) – porzucić (pol.)

bezokolicznikpociepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pociepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pociepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pociepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pociepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pociepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pociepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pociepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociepliście; żeście pociepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pociepła żech; pociepłach; żech pociepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pociepła żeś; pociepłaś; żeś pociepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pociepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pociepły my; my pociepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pociepłyście; żeście pociepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pociepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pociepło żech; żech pociepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pociepło żeś; żeś pociepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pociepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pociepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pociepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pociepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pociepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pociepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pociepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pociepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pociepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pociepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pociepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pociepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pociepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pociepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pociepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pociepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pociepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pociepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pociepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pociepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pociepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pociepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pociepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pociepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pociepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pociepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pociepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pociepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pociepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pociepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pociepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pociepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pociepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pociepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pociepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pociepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pociepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypociepnyty
rzeczownik odczasown.pociepnyci
Rybnik

POL: porzucić jedną rzecz jednorazowo.

 

Kaj żeś to zaś pociepnōł te koło tam przi drōdze. Chcesz, aż ci go kery zebiere?

Niy widzioł żeś kaj mojij chustki? Jo jōm sam pociepła, jak żech ze sklepu prziszła.

Pociepnij sam tyn miech a niy trop sie z nim.

 

Podej dalij…