pociōngnyć

pociōngnyć (sie) – pociągnąć (pol.)

bezokolicznikpociōngnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pociōngna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociōngniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pociōngnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pociōngnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociōngniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pociōngnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pociōngnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pociōngnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pociōngnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociōngli my; my
pociōngli
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociōngliście; żeście pociōngli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociōngli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pociōngła żech; pociōngłach; żech pociōngła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pociōngła żeś; pociōngłaś; żeś pociōngła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pociōngła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pociōngły my; my pociōngły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pociōngłyście; żeście pociōngły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pociōngły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pociōngło żech; żech pociōngło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pociōngło żeś; żeś pociōngło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pociōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pociōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pociōngnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pociōngnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociōngli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociōngli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pociōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pociōngła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pociōngła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pociōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pociōngły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pociōngły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pociōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pociōngło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pociōngło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociōngnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pociōngnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociōngnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pociōngnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pociōngnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pociōngnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pociōngnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociōngli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociōngli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociōngli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pociōngła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pociōngła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pociōngła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pociōngły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pociōngły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pociōngły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pociōngło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pociōngło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pociōngło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pociōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pociōngnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pociōngnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociōngli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociōngli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pociōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pociōngła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pociōngła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pociōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pociōngły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pociōngły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pociōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pociōngło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pociōngło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypociōngnyty
rzeczownik odczasown.pociōngnyci
Rybnik

 

Pōdź mi pōmōc pociōngnyć tyn wōzek, bo sōm niy dōm rady.

Pociōngnij kōnsek tym autym, bo sam zastawiosz drōga.

Jeszcze roz jōm pociōngniesz za włosy, to jo se z tobōm pogodōm.

 

Podej dalij…