pociś

pociś (sie) – popchać, pchnać, popchnąć (pol.)

bezokolicznikpociś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pocisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pociśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pocisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pocisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pocis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pocis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pocis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociśliście; żeście pociśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pocisła żech; pocisłach; żech pocisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pocisła żeś; pocisłaś; żeś pocisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pocisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pocisły my; my pocisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pocisłyście; żeście pocisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pocisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pocisło żech; żech pocisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pocisło żeś; żeś pocisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pocisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pocis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pocis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pocis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pocisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pocisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pocisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pocisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pocisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pocisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pocisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pocisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pocisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pociśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pocisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pocis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pocis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pocis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pocisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pocisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pocisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pocisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pocisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pocisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pocisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pocisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pocisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pocis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pocis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pocis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pocisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pocisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pocisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pocisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pocisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pocisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pocisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pocisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pocisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypocisnyty
rzeczownik odczasown.pocisnyci
Rybnik

 

Pōdźcie mie pociś, bo żech do zumiynta wjechoł.

Ty siodej do auta, a jo cie pocisna, możno chyci na zacisk.

Pociś tyn zygor, bo zaś po zadku chodzi, a jo jutro zōńda za niyskoro do kościoła.

Podej dalij…