pocofać

pocofać (sie) – poodsuwać, poprzesuwać (pol.)

bezokolicznikpocofać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pocofia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pocofiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocofie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pocofiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pocofiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pocofiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pocofoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pocofoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pocofoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pocofali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pocofaliście; żeście pocofali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pocofali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pocofała żech; pocofałach; żech pocofała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pocofała żeś; pocofałaś; żeś pocofała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pocofała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pocofały my; my pocofały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pocofałyście; żeście pocofały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pocofały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pocofało żech; żech pocofało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pocofało żeś; żeś pocofało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pocofało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pocofoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pocofoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pocofoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pocofali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pocofali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pocofali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pocofała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pocofała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pocofała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pocofały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pocofały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pocofały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pocofało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pocofało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pocofało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pocofej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocofie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pocofejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pocofiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pocofoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pocofoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pocofoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pocofali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pocofali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pocofali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pocofała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pocofała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pocofała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pocofały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pocofały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pocofały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pocofało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pocofało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pocofało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pocofoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pocofoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pocofoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pocofali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pocofali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pocofali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pocofała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pocofała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pocofała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pocofały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pocofały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pocofały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pocofało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pocofało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pocofało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypocofany
rzeczownik odczasown.pocofani
Rybnik

 

Pōmōż mi pocofać te szranki, bo chca izba biylić.

Pocofej te koła, co sam bydzi eszło chodzić z tym ôbiylym.

Jo sam zarozki pocofia te stołki a zrobia wōm plac, cobyście mōgli przelyź z tōm leżankom.

 

 

Podej dalij…