pocyckać

pocyckać (sie) – possać (pol.)

bezokolicznikpocyckać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pocyckōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pocyckosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pocycko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pocyckōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pocyckocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pocyckajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pocyckoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pocyckoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pocyckoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pocyckali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pocyckaliście; żeście pocyckali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pocyckali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pocyckała żech; pocyckałach; żech pocyckała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pocyckała żeś; pocyckałaś; żeś pocyckała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pocyckała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pocyckały my; my pocyckały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pocyckałyście; żeście pocyckały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pocyckały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pocyckało żech; żech pocyckało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pocyckało żeś; żeś pocyckało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pocyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pocyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pocyckoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pocyckoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pocyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pocyckali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pocyckali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pocyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pocyckała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pocyckała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pocyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pocyckały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pocyckały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pocyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pocyckało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pocyckało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pocyckej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pocycko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pocyckejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pocyckajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pocyckoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pocyckoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pocyckoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pocyckali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pocyckali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pocyckali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pocyckała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pocyckała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pocyckała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. pocyckały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pocyckały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pocyckały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pocyckało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pocyckało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pocyckało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pocyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pocyckoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pocyckoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pocyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pocyckali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pocyckali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pocyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pocyckała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pocyckała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pocyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pocyckały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pocyckały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pocyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pocyckało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pocyckało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypocyckany
rzeczownik odczasown.pocyckani
Rybnik

 

Sam mosz szkloka, pocyckej se zamias mosz cygareta kurzić.

Bolało mie w karku, ale żech pocyckoł jakigoś szkloka a trocha mi przeszło.

Lepszy byś se jakigo szkloka pocyckoł, a niy yno te cygarety ćmisz.

 

Podej dalij…