poczochrać

poczochrać (sie) – popluskać, potaplać, pomoczyć (pol.)

bezokolicznikpoczochrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poczochrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poczochrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poczochrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poczochrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poczochrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poczochrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poczochroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poczochroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poczochroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poczochrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poczochraliście; żeście poczochrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poczochrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poczochrała żech; poczochrałach; żech poczochrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poczochrała żeś; poczochrałaś; żeś poczochrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poczochrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poczochrały my; my poczochrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poczochrałyście; żeście poczochrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poczochrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poczochrało żech; żech poczochrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poczochrało żeś; żeś poczochrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poczochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poczochroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poczochroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poczochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poczochrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poczochrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poczochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poczochrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poczochrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poczochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poczochrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poczochrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poczochrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poczochrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poczochrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poczochrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poczochrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poczochrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poczochroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poczochroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poczochroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poczochrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poczochrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poczochrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poczochrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poczochrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poczochrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poczochrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poczochrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poczochrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poczochrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poczochrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poczochrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poczochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poczochroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poczochroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poczochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poczochrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poczochrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poczochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poczochrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poczochrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poczochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poczochrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poczochrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poczochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poczochrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poczochrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoczochrany
rzeczownik odczasown.poczochrani
Rybnik

 

Trza sam tym kaczkōm zrobić kōnsek stowka, coby sie miały kaj poczochrać.

Kaj żeście sie to zaś tak poczochrali? Idźcie sie wartko przeblyc dudōm, bo bydziecie chorzi.

 

 

Podej dalij…