podać sie

podać sie – upodobnić się; wdać się (pol.)

bezokolicznikpodać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podaliście sie; żeście sie podali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podała żech sie; podałach sie; żech sie podała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podała żeś sie; podałaś sie; żeś sie podała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podały my sie; my sie podały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podałyście sie; żeście sie podały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podało żech sie; żech sie podało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podało żeś sie; żeś sie podało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie podoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie podoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie podoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie podali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie podali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie podali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie podała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie podała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie podała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie podały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie podały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie podały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie podało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie podało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie podało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie podo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie podajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie podoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie podoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie podoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie podali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie podali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie podali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie podała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie podała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie podała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie podały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie podały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie podały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie podało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie podało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie podało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.podani sie
Rybnik

 

Ciebie pomylić niy idzie, bo tys się tak fest podoł do twojigo taty.

Tyś sie podoł fest na twojigo taty, ôn tyż bōł taki zmierzły, jak wypiōł za dużo.          (cz: zmier-zły)

Tyś sie podała durch na twoja mama, choćbych jōm wdziała za młodu.

Podej dalij…