podarować

podarować (sie) – podarować (pol.)

bezokolicznikpodarować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podaruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podarujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podaruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podarujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podarujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podarujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podarowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podarowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podarowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podarowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podarowaliście; żeście podarowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podarowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podarowała żech; podarowałach; żech podarowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podarowała żeś; podarowałaś; żeś podarowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podarowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podarowały my; my podarowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podarowałyście; żeście podarowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podarowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podarowało żech; żech podarowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podarowało żeś; żeś podarowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podarowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podarowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podarowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podarowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podarowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podarowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podarowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podarowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podarowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podarowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podarowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podarowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podarowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podarowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podarowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podarowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podaruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podaruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podarujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podarujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podarowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podarowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podarowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podarowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podarowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podarowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podarowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podarowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podarowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podarowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podarowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podarowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podarowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podarowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podarowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podarowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podarowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podarowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podarowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podarowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podarowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podarowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podarowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podarowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podarowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podarowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podarowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podarowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podarowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podarowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.--
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodarowany
rzeczownik odczasown.podarowani
Rybnik

 

Jo ci podaruja tyn albōm ze zdjynciami, ale mosz go szanować, a dbać ô niego.

Starzik mi podarowali tyn motorcykel. Ôni jeździyli nim zarozki po wojnie.

Starka podarowali mi tyn plyjt, co mieli jeszcze po swojij starce.

 

 

 

 

Podej dalij…