podciepnyć

podciepnyć (sie) – podrzucić (pol.)

bezokolicznikpodciepnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podciepna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podciepniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podciepnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podciepnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podciepniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podciepnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podciepnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podciepnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podciepnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podciepli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podciepliście; żeście podciepli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podciepli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podciepła żech; podciepłach; żech podciepła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podciepła żeś; podciepłaś; żeś podciepła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podciepła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podciepły my; my podciepły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podciepłyście; żeście podciepły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podciepły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podciepło żech; żech podciepło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podciepło żeś; żeś podciepło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podciepnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podciepnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podciepli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podciepli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podciepła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podciepła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podciepły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podciepły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podciepło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podciepło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podciepnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podciepnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podciepnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podciepnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podciepnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podciepnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podciepnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podciepli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podciepli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podciepli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podciepła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podciepła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podciepła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podciepły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podciepły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podciepły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podciepło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podciepło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podciepło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podciepnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podciepnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podciepli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podciepli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podciepła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podciepła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podciepły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podciepły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podciepło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podciepło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodciepnyty
rzeczownik odczasown.podciepnyci
Rybnik

 

Mamo, my wōm za chwila podciepnymy dzieci, bo muszymy skoczyć do sklepu.

Kery mi sam zaś podciepnōł te zmazane szolki, zamias ich umyć?

Podciepnij mi kedy ta popsuto bormaszyna, to sie na nia podziwōm,

 

Podej dalij…