podegnyć

podegnyć (sie) – podgiąć (pol.)

bezokolicznikpodegnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podegna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podegniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podegnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podegnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podegniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podegnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podegnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podegnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podegnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podegli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podegliście; żeście podegli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podegli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podegła żech; podegłach; żech podegła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podegła żeś; podegłaś; żeś podegła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podegła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podegły my; my podegły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podegłyście; żeście podegły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podegły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podegło żech; żech podegło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podegło żeś; żeś podegło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podegło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podegnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podegnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podegli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podegli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podegli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podegła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podegła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podegła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podegły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podegły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podegły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podegło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdegło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podegło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podegnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podegnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podegnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podegnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podegnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podegnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podegnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podegli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podegli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podegli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podegła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podegła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podegła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podegły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podegły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podegły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podegło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podegło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podegło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podegnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podegnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podegli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podegli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podegła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podegła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podegły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podegły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podegło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podegło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodegnyty
rzeczownik odczasown.podegnyci
Rybnik

POL: podgiąć pod spód.

 

Pōdź, podegnymy ta blacha pod spodek, co sie kery niy urznie.            (cz: ur-znie)

Tyn kant blachy trza podegnyć pod spodek, co bydzie mocniejszo, a niy bydzie tako ôstro.

 

 

 

Podej dalij…